top of page

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

Taraf (A) Apple Store ve Google Play’de yüklü bulunan Wordismo uygulamasının faaliyetlerini yürüten Beştepe Mh. Nergiz Sokak No:7/2 Daire 2 Yenimahalle/ANKARA adresinde kayıtlı Seçkin Esen Şahıs Şirketi 

Vergi Dairesi: Maltepe

 

(Bundan böyle iş bu sözleşmede “Wordismo” olarak anılacaktır).

 

TARAF(B) Wordismo uygulaması kullanıcısı konumunda olan üye

 

(Bundan böyle iş bu sözleşmede "Üye" olarak anılacaktır.)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu bir İngilizce kelime öğrenme uygulaması olan Wordismo uygulamasından üyenin faydalanma ve hizmet alım şartlarının belirlenmesidir.

3. Tanımlar

3.1. Uygulama: Wordismo isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir. (İşbu sözleşmede böyle "Uygulama" olarak anılacaktır.) 

3.2. Kullanıcı: Uygulamadan, uygulama ile bağlantılı internet sitesinden ve Wordismo tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir. 

3.3. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade eder. 

3.4. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim ve sair diğer iletişim yollarını ifade eder. 

3.5. Hizmet: Wordismo tarafından mobil uygulama ve internet sitesi vasıtasıyla kullanıma sunulan işbu sözleşme kapsamındaki her türlü hizmeti ifade eder. 

3.6. Üye: Kullanıcı sıfatı ile Wordismo uygulamasından faydalanmak amacı ile işbu sözleşmeye taraf olan ve dijital ortamda sözleşmeyi onaylayarak, sözleşmenin bağlayıcılığını kabul eden gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. 

 

4. Uygulamanın Amacı

Uygulama ile eğlenceli ve kolay şekilde İngilizce öğrenilmesine yardımcı olunması amaçlanmakta, seviye ve kategorilere göre ayrılmış kelime çalışma bölümünün ardından ödüllü quizler kullanıcının hizmetine sunulmaktadır. Wordismo ödüllü quizlerin icrası hususunda tek yetkilidir. Haftalık ve aylık bazda ödül kazananlar ve liderlik sıralaması Wordismotarafından ilan edilir. Yapılan sınavlar ve sonuçlar konusunda Wordismo kayıtları kesin delil niteliğinde olup tüm üyeler açısından bağlayıcıdır.

 

5. Hak ve Yükümlülükler

 

5.1.  Üye, işbu sözleşmenin imzalandığı sırada reşit olduğunu, bu hususta gerçek dışı beyanda bulunması halinde sorumluluğun kendisinde bulunduğunu kabul eder. Üyenin reşit olmadığının tespiti halinde aksi üye tarafından kanıtlanıncaya kadar üyelik hesabı askıya alınır. Reşit olmayan kullanıcılar (çocuklar) için üyelik işlemi ancak yasal temsilcileri (veli/vasi) aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Yasal temsilci işbu sözleşme hükümlerinin kendisi açısından bağlayıcılığını kabul ederken aynı zamanda uygulama kullanıcısı olan çocuğun uygulama içi tüm işlem ve eylemlerinden sorumludur. Çocuğun kullanıcı sıfatı ile yaptığı işlem ve eylemlerin denetiminden yasal temsilci sorumlu olup, bu işlem ve eylemler nedeni ile doğabilecek zararlardan dolayı Wordismo’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

5.2. Üye, Wordismo uygulamasına kayıt olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Wordismo’nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacabileceği zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.3. Üye, Wordismo uygulamasına erişim için kendisi tarafından belirlenen şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Wordismo’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Wordismo’nun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

5.4. Üye Wordismo uygulamasını ve bağlantılı internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

5.5. Wordismo, üye verilerine üyenin ihmali sebebi ile yetkisiz kişilerce erişilmesinden veya üyeden kaynaklı olarak kendi verilerine gelebilecek muhtemel zararlardan dolayı sorumlu değildir.

5.6. Üye, Wordismo uygulamasını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaçla veya başkalarının fikri ve sınai mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.7. Üyenin oluşturduğu şifrelerin unutulması, kaybedilmesi, yanlış bir şifre kullanması ve/veya belirtilen iletişim kanallarının (örneğin cep telefonu numarası) hatalı belirtilmesi durumunda ve/veya ihtiyaç duyulması halinde, Wordismoüyelerin bilgilerini güvenceye almak amacıyla anlık işlemleri durdurma, üye hesabını askıya alma, şifreyi iptal etme ve/veya değiştirme hakkına sahiptir. Bu noktada kaynaklanabilecek kayıp ve gecikmelerden Wordismo sorumlu tutulamaz.

5.8. Uygulama içerisinde gerçekleştirilen quizler ve paylaşılan sonuçlar (liderlik sıralamaları) ile ilgili olarak Wordismokayıtları esas teşkil eder. Üye, liderlik sıralamasının ve diğer etkinlik sonuçlarının Facebook, Instagram, Twitter vb. sosyal mecralarda wordismo.com internet sitesinde ve uygulama içerisinde yayınlanmasını kabul eder.

5.9. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Wordismo’yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. 

5.10. Wordismo uygulaması ve internet sitesi yazılım ve tasarımı Wordismo mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez, kopyalanamaz, değiştirilemez, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz. 

5.11. Wordismo tarafından uygulamanın iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Üye, işbu sözleşmeyi imzalamakla bu verilerin kayıt altına alınmasını kabul eder.

5.12. Üye, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Wordismo ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, uygulamaya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Wordismo iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Wordismo ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Wordismo iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Wordismo ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Wordismo ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, email vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Wordismo ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Reklam ve tanıtım amacıyla iletişime izin veren bu hüküm ancak üyenin sözleşmenin altında yer alan elektronik ticari ileti iznini vermesi halinde geçerli olur.

5.13. Wordismo, uygulama'da yer alan kullanıcı bilgilerini sunduğu hizmetler dışında da üye güvenliği, kendi yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.14. Wordismo, kendi uygulama ve web sitesinin virus ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde her türlü tedbiri alır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. 

5.15. Wordismo, uygulamanın içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti askıya alma ya da sona erdirme veya Wordismo uygulamasında kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

5.16. Wordismo, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermez. Wordismo, özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, teknik arıza ve sair aksaklıklar, yazılım güncelleme ve yapım çalışmaları veya diğer nedenlerle meydana gelen gecikme ve hizmet kesintilerinden kaynaklanabilecek zarar ve ziyanlardan sorumlu tutulamaz.

5.17. İşbu sözleşme kapsamında üyeden alınan ve depolanan veriler Google tarafından sağlanan sunucularda barındırılmaktadır. (Bu konuda detaylı bilgi için: firebase.google.com) Sunucu ve diğer donanım güvenliği Google’a ait olup, bu verilerin Google ve/veya herhangi bir III. Kişi tarafından Üye izni bulunmaksızın işlenmesinden ve kullanılmasından Wordismo sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlar için Wordismo herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve Üye bu noktada doğabilecek her türlü zarardan Wordismo’yu ari tutacağını kabul ve beyan eder.

5.18. Wordismo, uygulama içerisinde kendisi doğrudan bir satış işlemi gerçekleştirmez. Google Play ve Apple Store gibi web hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen uygulama içi reklam gösterimi, abonelik veya uygulama içi satış faaliyetleri ilgili şirket ile üye arasında akdedilen hizmet sözleşmeleri çerçevesinde yürütülür. Wordismo bu tür hizmet ve ürün alımlarına dair sözleşmelerde taraf konumunda olmayıp, Üye ile ilgili Şirket arasındaki hizmet ve satış sözleşmeleri kapsamında Wordismo’ya herhangi bir şekilde husumet yöneltilemez ve Wordismo’ya herhangi bir nam ve ad altında sorumluluk yüklenemez. 

5.19. Wordismo, gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak amacıyla ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir. 

5.20. Wordismo, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Değişiklik bildiriminin yapılmasından sonra uygulamanın üye tarafından kullanılmasına devam edilmesi üyenin değişikliği bilerek ve onaylayarak kullandığını anlamına gelir.

5.21. Üye, Wordismo’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

5.22. Wordismo, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyenin kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve/veya bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda yazılı bildirim ile talebini Wordismo’ya iletecektir. 

5.23. Üyeye Wordismo aracılığı ile sunulan hizmetin gerektirdiği mail, sms ve diğer sair yollarla yapılacak bildirimler işbu üyelik sözleşmesinin ifası kapsamında olup yasal olarak herhangi bir açık izne tabi değildir. Üye, üyelik sözleşmesinin kabulü ile hizmet kapsamında kendisi ile iletişime geçilmesini kabul eder.

5.24. Wordismo’nun sunduğu hizmet kapsamı dışında kalan elektronik ticari gönderimleri için üyenin açık izni aranır. Wordismo, reklam tanıtım indirim promosyon ve kampanyalar konusunda açık iznini almaksızın üyeye elektronik ticari ileti gönderiminde bulunmaz. 

6. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Wordismo tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Wordismo üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilecektir. Uygulamanın tamamen kaldırılması halinde de işbu üyelik sözleşmesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.

7. Uyuşmazlıklar 

İşbu sözleşmeye ilişkin her türlü uyuşmazlık için Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir.

 

8. Tebligat/Bildirim

Üye tarafından bildirilen e-posta adreslerine ve/veya gsm numarasına yapılan bildirimler hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğurur. İletişim kanallarındaki her türlü değişikliği Wordismo’ya bildirme yükümlülüğü Üye’ye aittir. 

9. Yürürlük

Üye, işbu üyelik sözleşmesini okuduğuna ve kabul ettiğine dair kabul beyanında bulunmaksızın üye kaydı yapılmaz. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, üyenin dijital ortamda üyelik kabul beyanını onaylaması anında akdedilmiş olur ve karşılıklı olarak bağlayıcı şekilde yürürlüğe girer. 

Kabul Beyanı:

Sözleşmenin kullanıcı/üye tarafı olarak işbu üyelik sözleşmesini okuyup anladığımı, ücretsiz şekilde Wordismo üyesi olmak ve Wordismo uygulamasını kullanmak istediğimi beyan ile sözleşme şartlarını kabul ediyorum.  

bottom of page